The Predator

IMDb: 10/10
View: 194
Sound: ซาวด์แทรค

เรื่องย่อ

The Predator

ผลสืบเนื่องจากภาพยนตร์ไซไฟปี 2530 เรื่อง “Predator”

A sequel to the 1987 sci-fi film “Predator”

เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin admin

แสดงความคิดเห็น