เรื่องย่อ

เรื่องราวที่แท้จริงของนักกีฬาและนักกีฬายอดเยี่ยม Christopher McCandless ผู้ซึ่งจบการศึกษาจาก Emory University ในปีพ. ศ. 2535 ได้ละทิ้งสมบัติของเขาให้บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 24,000 เหรียญทั้งจำนวนแก่องค์กรการกุศลและเดินทางไปอลาสกาเพื่ออาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร
The true story of top student and athlete, Christopher McCandless, who after graduating from Emory University in 1992, abandoned his possessions, gave his entire $24,000 savings account to charity and hitchhiked to Alaska to live in the wilderness.

เรียบเรียงข้อมูลโดย: admin admin